تبلیغات
نوای گلها - گلچین هفته
نوای گلها
گنجینه موسیقی رادیو گلها
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
نوای گلها نوای گلها نوای گلها نوای گلها نوای گلها نوای گلها نوای گلها نوای گلها
درباره وبلاگ


درود بر عاشقان برنامه فاخر گلها
این سایت در نظر دارد برنامه رادیو گلها را با قیمتی مناسب وبا کیفیت مطلوب ارائه دهد. .دوستانی که تمایل به خرید دارند با شماره 09199023950 یا 09199776559 تماس بگیرند.قیمت این مجموعه 70000 تومان می باشد.
____________
ایمیل: navayaegolha@yahoo.com

مدیر وبلاگ : نوای گلها
نویسندگان


آدرس تارنگار آواهای ماندگار (گنجینه موسیقی ایران)

http://avahayemandegar1.blogfa.com

 


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg

chqke94vjkdhekatrd.jpgگلچین هفته1(مرضیه .بنان. نادر گلچین. سیمین غانم)

گلچین هفته 2(شجریان .حمیرا .نادر گلچین .سیمابینا)
گلچین هفته3(شجریان .مرضیه .افشین .شهیدی .سیما بینا)
گلچین هفته 4(پروانه .پوران .بنان.هایده.منتشری .شهیدی .سیمابینا)
گلچین هفته 5(مرضیه.شهیدی.عهدیه.بدیعی.مهستی.مرشد مرادی.گودرزی)
گلچین هفته 6(سیما بینا.شجریان)
گلچین هفته 7(تاج.عهدیه.شجریان)
گلچین هفته 8(الهه .نادر گلچین .سیما بینا)
گلچین هفته 9(سیما بینا .پوران.نادر گلچین .عهدیه .مرشد مرادی)
گلچین هفته 10(قمرالملوک. شجریان. هایده)
گلچین هفته 11(مرضیه .سیمابینا .شهیدی .عهدیه .خوانساری)
گلچین هفته 12(نادر گلچین .عهدیه)
گلچین هفته 13(خوانساری)
گلچین هفته 14(پوران .عهدیه .نادر گلچین .شجریان)
گلچین هفته 15(مرضیه .شهیدی)
گلچین هفته 16(سروش ایزدی .پوران .شهابی .سیمین غانم)
گلچین هفته 17(دلکش .شجریان رامش .سروش ایزدی)
گلچین هفته 18(نادر گلچین .مرضیه .شجریان پوران .شهیدی. مرشدمرادی .سیما بینا)
گلچین هفته 19(حسین تهرانی)
گلچین هفته 20(پوران. قوامی. شهیدی .سروش ایزدی. سیمابینا)
گلچین هفته 21(گلریز .بدیع زاده .شجریان .قمر. ادیب .ملوک ضرابی .بنان)
گلچین هفته 22(شجریان)
گلچین هفته 23(مرضیه .مرشدمرادی .سیمابینا. شجریان)
گلچین هفته 24(مرضیه. دلکش .شجریان. حمیرا .شهابی)
گلچین هفته 25(مرضیه .مرشد مرادی . نادرگلچین. عهدیه .سروش ایزدی)
گلچین هفته 26(مرضیه. شجریان .سیما بینا)
گلچین هفته 27(مرضیه .سیما بینا .محمد گلریز .افسر شهیدی .سروش ایزدی)
گلچین هفته 28(نادر گلچین .سیما بینا .شجریان .مرجان .مسعودی.شهابی)
گلچین هفته 29(بنان .شجریان .دلکش. سیما بینا)
گلچین هفته 30(شجریان. سروش ایزدی .رکن الدین مختاری .سیما بینا .شهیدی)
گلچین هفته 31(روح انگیز .بدیع زاده .علینقی وزیری. قمر)
گلچین هفته 32(روح انگیز.نادر گلچین.الهه.اباذر.شجریان)
گلچین هفته 33(عهدیه.خوانساری.سیمابینا.نادر گلچین)
گلچین هفته 34(مرضیه.عهدیه.نادر گلچین.شجریان.سیمابینا)
گلچین هفته 35(روح انگیز.سیمابینا.شهیدی.مرضیه.شجریان.پوران) )
گلچین هفته 36(نادرگلچین.پوران.سروش ایزدی.شهیدی)
گلچین هفته 37(تاج اصفهانی.سیمابینا.شهیدی.مرضیه.شجریان)
گلچین هفته 38(تاج.شجریان.شهیدی.زیبا.عهدیه.شهیدی.مرضیه)
گلچین هفته 39(تاج.مهستی.روح انگیز.مرضیه.عهدیه.شجریان)
گلچین هفته 40(تاج.سیمابینا.مرشدمرادی.دلكش شجریان.عهدیه.پوران.بنان)
گلچین هفته 41(محمدگلریز.سروش ایزدی.فریدون فرحی.مرضیه.شجریان)
گلچین هفته 42(شجریان.سروش ایزدی.عبدالوهاب شهیدی)
گلچین هفته 43(هنگامه اخوان.قوامی.عهدیه.محمدگلریز.زیبا.دلكش.شجریان)
گلچین هفته 44(پوران.شجریان.سیمابینا.شهیدی.مرضیه.الهه)
گلچین هفته 45(الهه.شجریان.سیمابینا.بنان.مرضیه.)
گلچین هفته 46(حمیرا.نادرگلچین.الهه.شهیدی.سیمین غانم)
گلچین هفته 47(هنگامه اخوان.شجریان.تاج.مهستی.مرضیه)
گلچین هفته 48(مرضیه.شجریان.سروش ایزدی.رضوی سروستانی.حمیرا)
گلچین هفته 49(شجریان.زیبا.شهیدی.سیمین غانم.محمدگلریز)
گلچین هفته 50(شجریان.محمدگلریز.سیمابینا.خوانساری.مرضیه)
گلچین هفته 51(سیمابینا.مرضیه.قوامی.شهیدی.عهدیه.نادرگلچین)
گلچین هفته 52(عهدیه.شجریان.سیمابینا.سروش ایزدی.شهیدی.بنان.مرضیه)
گلچین هفته 53(شجریان.سیمین غانم.نادرگلچین.عهدیه.محمدگلریز.حمیرا)
گلچین هفته 54(شجریان.سیمابینا.مرضیه.رضوی سروستانی.پوران.نادرگلچین)
گلچین هفته 55(شجریان.عهدیه.قوامی.رامش)
گلچین هفته 56(هنگامه اخوان.قوامی.عهدیه.محمدگلریز.زیبا.دلكش)
گلچین هفته 57(شجریان.الهه.بنان.هنگامه اخوان)
گلچین هفته 58(سیمابینا.شجریان.نادرگلچین.الهه.مرضیه)
گلچین هفته 59(شهیدی.سیمابینا.ناصرمسعودی.قمرالملوك.شجریان)
گلچین هفته 60(شجریان.مرضیه.رضوی سروستانی.سیمابینا)
گلچین هفته 61(سیمابینا.شجریان.دلكش.رضاقلی میرزا ظلی)
گلچین هفته 62(شجریان.الهه.سیمابیناو...)
گلچین هفته 63(شهیدی.حمیرا.نادرگلچین.سیمین غانم.تاج)
گلچین هفته 64(افسر شهیدی.حمیرا.نادرگلچین.سیمین غانم)
گلچین هفته 65(افسر شهیدی.مرضیه.هنگامه اخواننادرگلچین)
گلچین هفته 66(شجریان.سروش ایزدی.سیمابینا)
گلچین هفته 67(سروش ایزدی.شجریان.سیمابینا.پریسا.بنان)
گلچین هفته 68(پریسا.مرضیه.شجریان)
گلچین هفته 69(شیرازی)
گلچین هفته 70(سیمین غانم.شجریان.سیمابینا.مرضیه)
گلچین هفته 71(سیمابینا.هنگامه اخوان.قمرالملوك.اباذر.شجریان)
گلچین هفته 72(شجریان.سیمابینا.سیمین غانم)
گلچین هفته 73(شجریان.سیمابینا.ناصرمسعودی.سروش.ایزدی.محمدگلریز)
گلچین هفته 74(پروانه.سیمین غانم.مرضیه و...)
گلچین هفته 75(شجریان.سیمابینا.شهرام ناظری.مرضیه)
گلچین هفته 76(شجریان.سیمابینا.شهیدی.مرضیه.پروانه.رضوی سروستانی)
گلچین هفته 77(شجریان.سیمابینا.نادرگلچین.مرضیه)
گلچین هفته 78(شجریان.سیمابینا.بنان.مرضیه.شهیدی)
گلچین هفته 79(محمدگلریز.سیمابینا.هنگامه اخوان.شجریان)
گلچین هفته 80(شهیدی.سیمابینا.شجریان)
گلچین هفته 81(شهیدی.سیما بینا.شجریان)
گلچین هفته 82(شجریان.سیمین غانم.شهرام ناظری.پریسا.رضوی سروستانی.پوران)
گلچین هفته 83(پریسا)
گلچین هفته 84(شجریان.شهرام ناظری.سیمابینا)
گلچین هفته 85(شجریان.لطفی)
گلچین هفته 86(شجریان.هنگامه اخوان.بنان)
گلچین هفته 87(شیدا)
گلچین هفته 88(شجریان.پریسا.ظریف.مرضیه)
گلچین هفته 89(پریسا.وزیری.شجریان)
گلچین هفته 90(نی داوود.عهدیه.ناظری)
گلچین هفته 91(سیمابینا)
گلچین هفته 92(بنان)
گلچین هفته 93(نی داوود.سیمابینا.شجریان.پوران.ناظری)
گلچین هفته 94(شجریان.مرضیه.بنان.هنگامه اخوان)
گلچین هفته 95(بنان.پوران.ناظری.سیمابینا)
گلچین هفته 96(قوامی.سیمابینا.شجریان.بهاری.شهناز.پایور)
گلچین هفته 97(برومند.معروفی.خان.قهرمانی)
گلچین هفته 98(پریسا.مرضیه.شجریان)
گلچین هفته 100(دوامی.مشیری.شجریان.لطفی.بنان.تجویدی)
گلچین هفته 104(سیمابینا.شجریان.نادرگلچین.الهه.مرضیه)
گلچین هفته 105(سیمابینا.مرضیه.مسعودی.لطفی.شجریان)
گلچین هفته 106(سیمابینا.شهرام ناظری.هنگامه اخوان)
گلچین هفته 107(مرضیه.فرحی.هنگامه اخوان.گلریز.شجریان)
گلچین هفته 109(سیمابینا.شجریان.پایور)
گلچین هفته 111(پایور.سیمابینا.دلکش.خوانساری.شجریان)
گلچین هفته 114(سیمابینا.شجریان)
گلچین هفته 115(سیمابینا.شهیدی.هنگامه اخوان.رضوی سروستانی)
گلچین هفته 116(بهاری.شهرام ناظری.لطفی)


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg

نوع مطلب : گلچین هفته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
2 بهمن 94
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی